Mis on IP ?

Mis on IP ?

IP on kokkulepitud standard mis näitab seadme vastupidavust välise keskkonna mõjudele. Vajadus selle järgi tekkis kuna erinevad tootjad kirjeldasid oma toodete vastupidavust erinevatel skaaladel, mis aga omavahel võrrelduna ajasid ostja täiesti segadusse.
IP tähiseks on kaks numbrit, millest kummalgi on oma kindel tähendus. Kui numbri asemel on X siis pole seadet selles osas katsetatud ja vastav omadus jääb märkimata.
Lisaks on olemas veel teise numbrina 6K ja 9K mis tähistavad kaitset tugevate jeejugade eest.
Kui numbritele on lisatud ka tähed :
F     Õlikindel
H     Kõrgepinget kasutav seade
M     Seade liigub veetesti ajal
S     Seade ei liigu veetesti ajal
W    Ilmastikutingimused
Lisatud pilt aitab asja paremini mõista.
IP