Kas 12V või 24V ?

12 volti on väga levinud pinge ja seega on sellele pingele ka väga paljud elektroonikaseadmed valmistatud. See on ohutu pinge. Aga siiski on sellel madalal pingel omad puudused. Kui on vaja suurt võimsust siis peavad ühendusjuhtmed olema piisvalt jämedad, et nende takistus ei saaks määravaks. Kui ikkagi saab siis ei jää seadmele enam sugugi mitte 12 volti vaid vähem. Ja seade ei saa täisvõimsusel tööd teha. Samasugune põhjus on ka LED ribadel. Kuna LED riba on ise elektrijuht siis on ka tal mingi takistus. Mida pikem on riba seda suurem on ka takistus. Ja see seab piirid kui pikk võib riba olla. Põhimõtteliselt võib riba muidugi lõputult pikk oll aga sel juhul läheb takistus niivõrd suureks, et riba lõpus on pinge olematu ja seal olevad LEDid ei hakka üldse helendama. Kuna võimsuse ülekandmiseks on vaja pinget ja voolu ning neid saab omavahel kombineerida siis on üks võimalus pinget tõsta ja jätta vool endiseks. Seda ongi tehtud 24 voldi abil. On olemas ka 36 ja 48 voldise pingega töötavaid LED ribasid. Ja samuti on ka olemas 230 voldi ribad. Kõikidel nendel on eesmärgiks tekitada olukord kus pingekadu oleks väike. Selline olukord aga tekitab järgmise probleemi. Nimelt ei ole kõrgema pinge puhul enam võimalik LED riba pikkust väga väikese sammuga muuta. Näiteks 230 voldi puhul on enamusel juhtudel kõige väiksemaks töötavaks tükiks 1 meetri pikkune riba. 12 voldi ja 24 voldi puhul on üldiselt pikkused vastvalt siis 5 sentimeetirt ja 10 sentimeetrit. Kui aga on olukord mis nõuab pikka LED riba ning pole võimalust mitut toiteallikat kasutada siis on hea lahendus valida kõrgema pingega LED riba.