Mis on IP kood ?


Mis on IP ?

IP on kokkulepitud standard mis näitab seadme vastupidavust välise keskkonna mõjudele. Vajadus selle järgi tekkis kuna erinevad tootjad kirjeldasid oma toodete vastupidavust erinevatel skaaladel, mis aga omavahel võrrelduna ajasid ostja täiesti segadusse.

IP tähiseks on kaks numbrit, millest kummalgi on oma kindel tähendus. Kui numbri asemel on X siis pole seadet selles osas katsetatud ja vastav omadus jääb märkimata. IP tähisel on olemas ka kolmas, neljas ja viies sümbol aga need ei ole kohustuslikud ja neid tihtipeale ka ei kasutata.
Kolmas sümbol on number näitas mehaanilist tugevust.
Neljas sümbol on täht ja näitas kas seadmele on võimalik ligi pääseda erinevat mõõtu materjalidega.
  • A Käelaba
  • B Sõrm
  • C tööriist
  • D traat
Viies sümbol näitas täiendavalt seadme eripärasid.
  • H Kõrgepinge
  • M Liikumine veetesti ajal
  • S Seismine veetesti ajal
  • W Ilmastikutingimused
Hilisem standard on lisanud ka tähe K ja see tähistab olukorda kus seade on vastupidav ka kõrge surve ja - temperatuuriga veejugadele. Vajaduse sellise täienduse järele tekkis seoses autotranspordiga, kus oli vaja masinat puhastada. Hiljem hakati seda kasutama ka toiduainetööstuses.
Lisatud pilt aitab asja paremini mõista.

Mis on IP